Om Företaget

Vår grupp bildades 1997 av en grupp översättare och projektledare.
Den främsta drivkraften för att bilda ett eget företag var att man härigenom, utan att snegla på kortsiktiga vinstintressen, skulle erbjuda det allra bästa på marknaden.

Genom denna inställning var vår ambition att skapa ett rykte som den främsta leverantören på översättningsmarknaden. Eftersom de bägge ägargrupperna tillsammans hade som främsta drivkraft att leverera högkvalitativa tjänster var detta redan från början en god grogrund för den vidare verksamheten

Vi är en totalleverantör av översättningstjänster. Vi översätter mellan alla språk och levererar i alla format. Andra tjänster är copy, layout, tolkning – ja allt som du som kund kan behöva i dina kontakter på den internationella marknaden. På detta sätt kan vi bidra till att rationalisera dina projekt.

Juridisk översättning

Juridik

Karaktären på juridiska översättningar är komplicerad och det är ett krävande område, som kräver den bästa och mest noggranna översättningstjänsten. Stratcore översättningsbyrå uppfyller denna funktion och hanterar regelbundet juridiska översättningar av alla typer.

Vi har förmåga och erfarenhet att hantera alla sorters juridiska översättningar, bl.a. kontrakt, processdokument, certifikat, uttalanden, rapporter och sammanfattningar. De översättare vi väljer för den här typen av arbete är inte bara kvalificerade och erfarna lingvister, utan har också relevanta kvalifikationer på området, t.ex. examen i juridik och erfarenheter av juridiska översättningar.

Vår juridiska översättningstjänst kan även omfatta legalisering av handlingar och certifiering av en godkänd notarius publicus om det krävs för ert projekt. Våra kunder tycker att denna one-stop-tjänst är bekväm och ovärderlig och spar dem tid, utgifter och arbetet med att själva arrangera de olika stadierna av projektet.

Som med alla typer av arbete som vi utför kan ni vara säkra på att vi förstår de sekretessfrågor som förknippas med juridiska översättningar. Det förtroende som våra kunder visat oss under årens lopp bekräftar framgången med denna policy och kundernas belåtenhet gör att de kommer tillbaka till oss gång på gång.

Vi arbetar redan med några av världens största juridiska firmor (och de minsta) och vi har ett nät av kontor över hela världen som täcker olika tidszoner som kan tillhandahålla brådskande, expressjobb och arbeten efter vanlig arbetstid.

Försäkringsöversättningar

Försäkring

Försäkringskontrakt, försäkringsbrev och dokument anses vara några av de mest komplicerade och specialiserade typerna av texter. För att se till att de översätts noggrant och uttömmande använder vi vårt nät av specialistöversättare med praktisk erfarenhet av försäkringsbranschen.

Vi samarbetar med världens ledande finans- och försäkringsinstitut och har vunnit anseende för excellens som marknadsledande på detta område.

Oavsett hur långa eller komplicerade era dokument är har vårat team kompetensen att översätta dem noggrant och snabbt.

Våra översättare är inte bara skickliga på fackuttryck och tillämpning i försäkringsvärlden, de har språkutbildning med kvalifikationer i översättning. Det ger oss förtroendet och förmågan att erbjuda den bästa servicen inom försäkringsöversättning.

Med en portfölj som omfattar några av världens toppföretag inom den här branschen som bekräftar vår excellens och kvalitet kan ni vara säkra på att vi  tillhandahåller de bästa lösningarna för era behov av försäkringsöversättningar.