Elda i naturen

Att grilla eller elda i naturen är väldigt vanligt när man är ute på camping, men det är viktigt att man är väldigt försiktig när man håller på med eld och glöd som snabbt kan sprida sig om det hamnar fel. Det är extra viktigt att man är noggrann under sommaren och vårens varma dagar då det är mycket torrt ute.

Elda säkert

  • Fältkök är bättre än en öppen eld om du eldar för att laga mat.
  • Om det blåser hårt bör du undvika att elda helt eftersom en brand lätt kan starta.
  • Se till att du alltid gör en avgränsning runt din eld. Du kan använda dig av stenar eller en sträng med jord för att se till så att elden inte sprider sig.
  • Använd inte sopor som eldningsmaterial.
  • Använd endast kottar och grenar som befinner sig på marken som material. Du får inte bryta av grenar för att elda.
  • Ha alltid sand och/eller vatten nära dig så att du snabbt kan släcka elden på ett säkert sätt.
  • Stanna alltid kvar och säkerställ så att det inte finns någon glöd kvar innan du lämnar platsen du eldat på.

Related Posts

ezy