Vad är allemansrätten

I Sverige och i många andra nordiska länder har vi något som kallas för allemansrätten. Redan när vi går i skolan får vi lära oss om detta, men det är inte alla som kommer ihåg vad det innebär när man väl är i vuxen ålder. Kort och gott kan man säga att allemansrätten betyder att man som privatperson har möjlighet att fritt få röra sig i och omkring Sveriges natur. Det betyder däremot inte att man får göra vad som helst i naturen. Om man har en stor frihet så kommer man också att behöva ta ansvar för sig själv, naturen och sina handlingar. På Naturvårdsverkets hemsida kan du läsa mer om vilka regler som gäller.

Du kan använda dig av allemansrätten om du vill campa eller tälta på olika områden i Sverige. Rätten ger dig möjlighet att bosätta dig under ett par enstaka dagar i all skog och mark. Du får däremot inte tälta eller ställa din husvagn på privat egendom som på någons tomt eller på någons uppfart till huset. Man kan tänka som så att tältplatsen som man väljer inte får ligga nära boningshus av något slag och att man inte ska ställa upp tältet på jordbruk, plantering eller betesmark för att förhindra att man orsakar skada.

Det är viktigt att du är medveten om att allemansrätten inte ger dig rätt att bete dig hur som helst, bara för att du får sova eller tälta på en specifik plats utan markägarens tillstånd. Du får t.ex. inte störa eller förstöra på platsen du befinner dig på och ska ta hänsyn till både natur och djur. Om ni ska tälta i större grupper eller stanna längre än några få dagar så måste du be markägaren om lov.

Related Posts

ezy